Flusix Seal - Producten die geen microplastics bevatten

Huishoudelijke producten gegarandeerd vrij van schadelijke microplastics

Dit zegel van Flusix certificeert voornamelijk producten met vloeibare inhoud die geen microplastics bevatten. Gebaseerd op de enige internationaal gerespecteerde en gevolgde definitie van microplastic door ECHA (incl. ISO/TR 21960:2020 Plastics - Milieuaspecten - Staat van kennis en methodologieën), test en certificeert Flusix in samenwerking met zijn geaccrediteerde partners. De definitie van microplastic verwijst naar vaste, in water onoplosbare plastic deeltjes met een grootte van minder dan 5 mm, gebaseerd op de langste afmeting of diameter van het plastic deeltje. Voor Flusix omvat dit ook zogenaamde bioplastics of bioplastics die gemaakt zijn van hernieuwbare bronnen. Op basis van de ECHA-definitie wordt hier echter geen rekening gehouden met vloeibare en wateroplosbare kunststoffen, aangezien deze volgens de huidige stand van de analytische technologie niet of nauwelijks analytisch op kwalitatief bindende wijze kunnen worden aangetoond en dus juridisch veilig zijn claimen kan nog niet worden gegarandeerd. Naarmate het onderzoek vordert, zal Flusix deze materialen opnemen in zijn certificeringsprogramma's.

Flusix - Producten zonder microplastics: 5 artikelen

Filter

Alle prijzen incl. BTW