farfalla Aromatische melange aurabescherming

Brengt bescherming en duidelijkheid over

€ 12,99

(€ 2.598,00 / L, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 5 ml

Bezorging uiterlijk op donderdag, 08. juni als je bestelt voor maandag 07:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 54,90.
Verzend- en retourinformatie

Kenmerken & Voordelen

 • Voor geurlampen & diffusers
 • 100% natuurlijke geurmix
 • Fris & balancerend

Art. nr.: XEC-FAR-ambsas, Inhoud: 5 ml, EAN: 7612534019484

Beschrijving

Dit hoogwaardige aromamengsel van pure essentiële oliën, verdund in een diffuser of gebruikt in een aromalamp, zorgt voor houvast en soevereiniteit. Ingrediënten zijn onder meer wierook, engelwortel, bergamot, neroli en geranium.

Productsoorten: Geurmengsels en etherische oliën
Geuren: Houtachtig, Citrus / Citrusachtig
Merken: farfalla
Producteigenschappen: Vermindert plastic, Veganistisch
Ingrediënten
 • Wierook
 • Angelica Archangelica
 • Bergamot
 • Neroli
 • Geranium
 • Onder meer
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P321 - Bijzondere behandeling (Bekijk aanwijzing op het etiket).
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over farfalla Aromatische melange aurabescherming

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor farfalla Aromatische melange aurabescherming

1 recensie in een andere taal

4,0 van 5 sterren
5 Sterren
1 (50%)
4 Sterren
0 (0%)
3 Sterren
1 (50%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

2 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal


Vergelijkbare producten